בתי חולים

החברה מתמחה בתכנון פרויקטים מורכבים של בתי חולים
ובעלת ניסיון רב בתחום. משרדנו מוכר על ידי משרד הבריאות
כמשרד מוביל בתחום. התכנון כולל בנוסף למערכות התברואה
גם את מרכזי הכוח וחם, גזים רפואיים בהתאם לתקנות NFPA
ונוהל 01-G ומערכות טיפול מיוחדות (לדיאליזה וכדו').
המשרד עבד ועובד עם בתי החולים הגדולים בארץ ומוכר
על ידי מהנדסי בתי החולים.