בתי מלון

לחברה הניסיון הגדול ביותר בארץ בתכנון מערכות לבתי מלון.החברה מוכרת על ידי הרשתות המובילות בארץובעולם ומכירה את הדרישות הפרוגרמתיות והסטנדרטים שלהן.התכנון כולל מתן פתרונות מקצועיים בכל תחומי התכנון לרבותסוגיהן השונים של מערכות מים, מערכות שאיבה והגברת לחץ,מרכזי אנרגיה וחום, מערכות טיפול למטבחים ובריכות,מערכות הסקה וקיטור, ובהתאמה לתקנים ודרישות משרד הבריאות והרשויות.